CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

– Hỗ trợ khách hàng: tư vấn các sản phẩm của chúng tôi.

– Cung cấp thông tin các thông tin và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Gửi thông báo các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

– Giải quyết vấn đề phát sinh khi sử dụng sản phẩm

– Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

– Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

– Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website.

– Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Các đối tác là bên cung cấp sản phẩm cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo bảo mật các thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM FND

– Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315659808

– Trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Rejuve.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.